Ddt

Gifthalterna höga ute till havs

Havsbottnen långt ute i Östersjön innehåller fortsatt höga halter av gamla miljögifter som DDT,...
Läs mer om DDT och Östersjön.

Åtal väntar efter giftskandal

När marken i samband med en rivning av ett före detta växthusområde vid Toftanäs i Malmö hösten 2013 skulle färdigställas för villabebyggelse spred sig ett rött moln över omgivningen. Enligt en undersökning från Nationellt forensiskt centrum (NFC ) har det förekommit flera giftiga ämnen, bland annat DDT, i halter som innebär påtagliga risker för människors hälsa om detta sprids i omgivningen. Två personer kommer att åtalas för grovt miljöbrott i samband med rivningsprojektet, rapporterar SVT Sydnytt.
Läs mer om DDT, Malmö och Nationellt.
Lekplats i Malmö ges näst högsta riskklass
Marken under en lekplats i Rosengård i Malmö kan innehålla farliga gifter. På platsen låg tidigare bland annat en oljecistern. – Det kan röra sig om DDT och andra ämnen, säger Niccola Eklund, handläggare på länsstyrelsen, till Skånskan.
Mindre gift i våra kroppar
Halterna av hormonstörande miljögifter i våra kroppar sjunker, visar ny forskning. — Regleringar har effekt, säger Britta Hedlund på Naturvårdsverket till Sydsvenskan. Gifterna förbjöds för decennier sedan men finns fortfarande omkring oss. Sedan millennieskiftet har dock halterna av PCB och DDT mer än halverats sedan hos unga män.

Höga gifthalter på Östersjöns botten

Höga halter av miljögifterna DDT, PCB och kvicksilver finns på Östersjöns botten utanför Västernorrlands kust, visar en rapport gjord av SGU. Ämnena har använts vid bland annat trä-
Läs mer om DDT, PCB och SGU.
Höga gifthalter på Östersjöns botten
Höga halter av miljögifterna DDT, PCB och kvicksilver finns på Östersjöns botten utanför Västernorrlands kust, visar en rapport gjord av SGU.
Läs mer om DDT, PCB och SGU.
Höga gifthalter på Östersjöns botten
Stockholm/TT Höga halter av miljögifterna DDT, PCB, krom och kvicksilver finns i bottensediment i Östersjön utanför Västernorrlands kust. Det visar en rapport som gjorts av Sveriges
Läs mer om DDT, PCB och Östersjön.
Höga gifthalter på Östersjöns botten
Stockholm/TT Höga halter av miljögifterna DDT, PCB, krom och kvicksilver finns i bottensediment i Östersjön utanför Västernorrlands kust. Det visar en rapport som gjorts av Sveriges
Läs mer om DDT, PCB och Östersjön.
Höga gifthalter på Östersjöns botten
Höga halter av miljögifterna DDT, PCB, krom och kvicksilver finns i bottensediment i Östersjön utanför Västernorrlands kust. Det visar en rapport som gjorts av Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Läs mer om DDT, PCB och Östersjön.
Höga gifthalter på Östersjöns botten
Höga halter av miljögifterna DDT, PCB, krom och kvicksilver finns i bottensediment i Östersjön...
Läs mer om DDT, PCB och Östersjön.
Höga gifthalter på Östersjöns botten
Höga halter av miljögifterna DDT, PCB, krom och kvicksilver finns i bottensediment i Östersjön utanför Västernorrlands kust. Det visar en rapport som gjorts av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Halterna av kvicksilver och krom är de högsta som vi någonsin uppmätt sedan vi började med våra undersökningar av havsbottens tillstånd, säger Anna Apler, maringeolog på SGU, i ett pressmeddelande.
Läs mer om Anna Apler, DDT, PCB, SGU och Östersjön.
Arbetsmiljöverket har utrett DDT-olyckan i Tullstorp – kan vara brott
Arbetsmiljöverket har skickat en begäran om åtalsprövning till åklagarmyndigheten, om det som misstänks vara ett arbetsmiljöbrott.
Läs mer om Tullstorp.
Försvaret letar efter nervgas – i trädgård
Tullstorp. Försvarets kemister har letat nervgas på den olycksdrabbade DDT-tomten i Tullstorp. För att utesluta kemiska stridsmedel, skriver Sydsvenskan.
Läs mer om Sydsvenskan och Tullstorp.
Försvaret kopplas in på giftolycka
Malmö Kemister från försvaret hjälper till att utreda DDT-olyckan i Malmö för att utesluta spår efter kemiska stridsmedel.
Läs mer om Malmö.
Försvaret kopplas in på giftolycka
Kemister från försvaret hjälper till att utreda DDT-olyckan i Malmö. Detta för att utesluta spår...
Läs mer om Malmö.
Försvaret kopplas in på giftolycka
Kemister från försvaret hjälper till att utreda DDT-olyckan i Malmö. Detta för att utesluta spår efter kemiska stridsmedel. Det var i oktober förra året som arbetare fick söka läkarvård i samband med ett rivningsarbete.
Läs mer om Malmö.
Försvaret kopplas in på giftolycka
Kemister från försvaret hjälper till att utreda DDT-olyckan i Malmö. Detta för att utesluta spår efter kemiska stridsmedel. Det var i oktober förra året som arbetare fick söka läkarvård i samband med ett rivningsarbete.
Läs mer om Malmö.
Försvaret har letat nervgas på DDT-tomten
Försvarets kemister är inkopplade i utredningen av DDT-olyckan i Tullstorp. För att utesluta kemiska stridsmedel.
Läs mer om Tullstorp.
Åklagaren väntar fortfarande på SKL
Åklagaren Ingvar Wennersten har gott hopp om att väcka åtal för DDT-olyckan i Tullstorp.Men det lutar åt miljöbrott, inte arbetsmiljöbrott.
Läs mer om SKL och Tullstorp.Men.
Bekämpningsmedel kan höja blodtryck
Högre halter av nedbrytningsprodukter av insektsbekämpningsmedlet DDT i blodet innebär en ökad risk för äldre att drabbas av högt blodtryck. Det visar en studie gjord på drygt 1 000
Läs mer om DDT.
Bekämpningsmedel kan höja blodtryck
Högre halter av nedbrytningsprodukter av insektsbekämpningsmedlet DDT i blodet innebär en ökad risk för äldre att drabbas av högt blodtryck. Det visar en studie gjord vid Uppsala universitet som publiceras i tidskriften Environmental Research.
Bekämpningsmedel kan höja blodtryck
Stockholm/TT Högre halter av nedbrytningsprodukter av insektsbekämpningsmedlet DDT i blodet innebär en ökad risk för äldre att drabbas av högt blodtryck.
Läs mer om DDT.
Bekämpningsmedel kan höja blodtryck
Högre halter av nedbrytningsprodukter av insektsbekämpningsmedlet DDT i blodet innebär en ökad risk för äldre att drabbas av högt blodtryck.
Läs mer om DDT.
Bekämpningsmedel kan höja...
Högre halter av nedbrytningsprodukter av insektsbekämpningsmedlet DDT i blodet innebär en ökad risk för äldre att drabbas av högt blodtryck. Det visar en studie gjord vid Uppsala universitet
Läs mer om DDT och Uppsala.
Bekämpningsmedel kan höja blodtryck
Foto: TT + Visa bildtexten Bekämpningsmedel kan höja blodtryck Stockholm Högre halter av nedbrytningsprodukter av insektsbekämpningsmedlet DDT i blodet innebär en ökad risk för äldre