Eu domstolen

Telia vill ta tvisten om fri surf till EU-domstolen

Tvisten mellan Telia och PTS kan komma att gå hela vägen upp till EU-domstolen. Operatören vill veta om deras erbjudande om fri surf på sociala medier strider mot nätneutraliteten.
Läs mer om EU-domstolen och Telia.

Urskogen i Polen skövlas för att provocera EU

Bialowieza. Majestätiska träd faller i Europas äldsta urskog. Trots att den har status som FN-världsarv, skyddas av polsk och europeisk lag och att EU-domstolen beordrat Polen att sluta avverka. Skövlingen av Bialowieza är ännu ett sätt för Warszawa att provocera Bryssel, ett sätt att säga till EU: håll tassarna borta från Polen.
Okej att flytta EU-data till USA? Än är det grönt ljus
Nu har EU-kommissionen granskat det ett år gamla avtalet för dataöverföring mellan EU och USA – Privacy Shield. Slutsatsen är att det hittills klarar de krav som ställs. Men någon prövning i EU-domstolen har inte gjorts ännu.
Okej att flytta EU-data till USA? Än är det grönt ljus
Nu har EU-kommissionen granskat det ett år gamla avtalet för dataöverföring mellan EU och USA – Privacy Shield. Slutsatsen är att det hittills klarar de krav som ställs. Men någon prövning i EU-domstolen har inte gjorts ännu.

Utredarna har bortsett från alternativen

REPLIK DN Debatt 11/10. Det utredarna presenterar är anmärkningsvärt. Tvärtemot vad debattinlägget låter påskina innebär nämligen utredarnas förslag en fortsatt generell lagring, som i centrala delar till och med är mer omfattande än den som redan underkänts av EU-domstolen, skriver David Mothander, IT&Telekomföretagen.
Läs mer om David Mothander och EU-domstolen.
Förslaget löser inte dagens problem med datalagring
REPLIK DN Debatt 11/10. Grundproblemet i svensk datalagring finns kvar, trots utredningens små justeringar av dagens reglering. Utredningen gör ingenting åt den generella lagringen av mobildata som är det som EU-domstolen slagit ner på, skriver Jonas Nordling och Stephen Lindholm, Journalistförbundet.
Utredare: Så ska datalagringen anpassas till EU
Uppgifter från det fasta nätet ska inte lagras. Däremot ska vissa uppgifter kring mobilsamtal lagras precis som i dag och dessutom ska användare bakom ip-adresser kunna spåras. Så vill utredaren gå EU-domstolen till mötes.
Läs mer om EU-domstolen.
Utredare: Så ska datalagringen anpassas till EU
Uppgifter från det fasta nätet ska inte lagras. Däremot ska vissa uppgifter kring mobilsamtal lagras precis som i dag och dessutom ska användare bakom ip-adresser kunna spåras. Så vill utredaren gå EU-domstolen till mötes.
Läs mer om EU-domstolen.
Så kan svensk datalagring anpassas till EU-rättens krav
EU-domstolen har slagit fast att den svenska lagringen av information om samtal, meddelanden och internetåtkomst är ett alltför stort ingrepp i människors privatliv. Men datalagring behövs för en effektiv brottsbekämpning. Vi föreslår därför en mer begränsad modell för datalagring än dagens, skriver tre utredare i ett förslag till regeringen.
Apples miljardstöd blir fall för EU-domstol
EU-kommissionen beslöt på onsdagen att dra Irland inför EU-domstolen för att landet inte har krävt tillbaka olagliga statsstöd på 13 miljarder euro från Apple. Det tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelannde.
Läs mer om Apple, EU-domstol, EU-domstolen och Irland.
EU stämmer Irland för olagligt statsstöd till Apple
EU-kommissionen beslöt på onsdagen att dra Irland inför EU-domstolen för att landet inte har krävt tillbaka olagliga statsstöd på 13 miljarder euro från Apple.
Läs mer om Apple, EU-domstolen och Irland.
Får företag flytta data till USA? Nu ska frågan upp i EU-domstolen – igen
Två år efter att EU-domstolen skjutit ned Safe Harbor-avtalet är det dags igen. En irländsk domstol har begärt ett förhandsavgörande som skulle kunna stoppa möjligheten för företag att flytta sin kunddata utanför unionens gränser.
Gunnar Jonsson: EU sitter kvar i klämman
Utslaget i EU-domstolen är otvetydigt. Majoritetsbeslutet 2015 om att omfördela totalt 160 000 flyktingar från Grekland och Italien var korrekt. Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien kan inte säga nej till att ta emot asylsökande.
Intel vinner delseger mot EU – miljardböter utreds på nytt
För åtta år sedan dömdes Intel att betala miljarder i böter för att ha tvingat tillverkare att använda deras chipp. Nu ska ärendet upp igen i EU-domstolen.
Läs mer om EU-domstolen och Intel.
Intel vinner delseger mot EU – miljardböter utreds på nytt
För åtta år sedan dömdes Intel att betala miljarder i böter för att ha tvingat tillverkare att använda deras chipp. Nu ska ärendet upp igen i EU-domstolen.
Läs mer om EU-domstolen och Intel.
EU-domstolen avslår överklagande om asylfördelning
Ungern och Slovakien förlorar sin kamp i EU-domstolen mot EU:s omfördelning av asylsökande. Mekanismen bidrar, fastslår domstolen i dag.
Läs mer om EU-domstolen och Slovakien.
EU avslår överklagan om asylfördelning
EU-domstolen avslår som väntat Ungerns och Slovakiens överklagande om asylfördelning, rapporterar Reuters.
Vilseledande om alkoholutredningar
SLUTREPLIK DN Debatt 30/8. De tre replikerna på vår artikel negligerar riskerna för svensk alkoholpolitik. De tunga EU-rättsliga argument som innebär att Systembolaget i dess nuvarande form kan komma att avskaffas av EU-domstolen, viftar man bara bort. Att två statliga utredningar har visat att svensk gårdsförsäljning enligt EU-rätten inte är förenligt med alkoholmonopol bortser man helt ifrån, skriver Lars-Axel Nordell (KD) och Barbro Westerholm (L).
Lagring av internetdata kan förlängas
Svenska operatörer kan tvingas lagra vissa uppgifter om sina kunder längre än i dag, trots att EU-domstolen slog fast att det svenska lagringstvånget är olagligt.
Läs mer om EU-domstolen.
EU-kommissionen agerar mot Polens regering
Den polska regeringen ger inte upp sitt försök till att sparka domarna i polska högsta domstolen. Nu vidtar EU-kommissionen rättsliga åtgärder.
Läs mer om EU-kommissionen.
EU ställer Polen mot väggen
Den polska regeringen har försökt sparka domarna i den polska högsta domstolen – och har inte visat några tecken på att sluta.Nu har EU beslutat att vidta rättsliga åtgärder.
Läs mer om Polen.
EU-kommissionen tar Polen till domstol
Den polska regeringen ger inte upp sitt försök till att sparka domarna i polska högsta domstolen. Nu vidtar EU-kommissionen rättsliga åtgärder.
Läs mer om EU-kommissionen och Polen.
EU-kommissionen ställer Polen inför domstol
Den polska regeringen ger inte upp sitt försök till att sparka domarna i polska högsta domstolen. Nu vidtar EU-kommissionen rättsliga åtgärder.
Läs mer om EU-kommissionen och Polen.
EU:s domstol skjuter Kanadaavtal i sank
EU:s avtal med Kanada om att dela med sig av passageraruppgifter i terrorbekämpningssyfte bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter, slår EU-domstolen fast. I och med domen kan inte Kanadaavtalet antas i sin nuvarande form, utan läggs åter på EU-kommissionens skissbord.
Cecilia Malmström: Det som händer i Polen är utomordentligt allvarligt
EU-kommissionen kommer att besluta att dra Polen inför EU-domstolen när landets lagförslag om att sparka domarna i Högsta domstolen vinner laga kraft. Samtidigt säger Ungerns premiärminister Viktor Orbn att han ska försvara Polens intressen om EU hotar Polen med sanktioner.