Förbundet ekoparken

Vill Lena Micko bygga bostäder i fjällen och i havet?

REPLIK DN DEBATT 12/2. Riksintresseutredningen kom fram till att riksintressena inte utgjorde ett hinder för bostadsbyggandet. Det vill Lena Micko inte höra talas om. Varför? skriver Richard Murray, ordförande Förbundet för Ekoparken.

Nobel Center bör byggas vid Norrtull

Här, på den avrivna tomten mellan Norrtull och Wenner-Gren Center, bör det nya Nobel Centret byggas i stället för som planerat på Blasieholmen, här på denna plats, dock med en annan utformning än den guldskimrande lådliknande byggnaden på skissen ovan, menar Richard Murray, ordförande i Förbundet Ekoparken, och arkitekten Kerstin Westerlund Bjurström som talade vid en rundvandring, som lockade runt sjuttiofem deltagare, i Hagaparken, här ledd av initiativtagaren till Nationalstadsparken Henrik Waldenström och med Blasieholmens vänner, här ordföranden Björn Tarras-Wahlberg, som medarran
Förbundet för Ekoparken får WWF-pris
Kungliga nationalstadsparken har hunnit växa upp till tuff och miljömedveten 20-åring - men som trots detta behöver extra skydd. WWF firar idag födelsedagsbarnet med en ceremoni på Ulriksdals slott i närvaro av kung Carl XVI Gustaf, kronprinsessan Victoria, landshövding Chris Heister, närboende och besökare. Dagen till ära går WWFs Jihdepris på 50 000 kronor till Förbundet för Ekoparken som belönas för sitt arbete med att bevara parkens natur- och kulturvärden.