Hälsostaden

Hälsostaden siktarhögt med nytt hotell

Ett hotell som syns när du sitter i flygplanet och som har utsikt över Skälderviken från sin skybar. Hälsostaden har ansökt om ny detaljplan som blir startskottet för det stora hotellprojektet.
Läs mer om Skälderviken.

I startgroparna till en helt ny stadsdel

Byggnader har rivits, marken beretts och bygget har påbörjats. Hälsostaden håller på att ta form. Och i december byggs bron som knyter ihop sjukhusområdet med centrum.
Mobilt akutteam fick pris
Hälsostaden Ängelholms mobila akutteam har visat så goda resultat att man fått Region Skånes pris Diabasen, som består av ett konstverk i diabas och 120000 kronor till verksamheten.
Läs mer om Diabasen.
Hälsostaden siktar på smartare vårdnivå
Sjukhusplatser med lägre vårdnivå kan göra vården för äldre smidigare.

Hälsostaden siktar på smartare vårdnivå

Sjukhusplatser med lägre vårdnivå kan göra vården för äldre smidigare.
Tjuvtitt på nya sjukhuset
Med hjälp av nya provrum kan man nu få en föraning om hur nya Hälsostaden i Ängelholm ska se ut.
Läs mer om Hälsostaden och Ängelholm.
Nytt bygglov söks för Hälsostaden
Ett nytt hus med plats för södra sjukhusområdets mottagningar, rehabträning och vårdavdelningar.
Läs mer om Hälsostaden.
Startskottet gick för Hälsostaden
Nytt teknikhus banar väg för kommande sjukhusbygge
Läs mer om Hälsostaden.
Mobila doktorn kan komma
Projektet Hälsostaden fortsätter bygga broar mellan Region Skåne och den kommunala vården.
Läs mer om Region Skåne.
Inget beslut om Hälsostaden
Avgörande beslut om Hälsostaden i Ängelholm dröjer.
Läs mer om Hälsostaden och Ängelholm.
Ödesmånad för Hälsostaden
Ängelholm har en dryg månad på sig att ta fram den utredning som ska trygga utvecklingen av Hälsostaden. Ett nytt krav är att grannkommunerna måste engageras.
Läs mer om Hälsostaden.
Ska bygga nytt hospice trots oklart behov
Ett steg mot hospice i Ängelholm är taget i och med att Hälsostaden lämnat in en ansökan om bygglov för nybygge i Lindhagaparken. Men meningarna är delade kring behovet, och hur många platser det blir är högst oklart.
Öppet (M)-möte om badhus
Barkåkra moderata förening anordnar ett offentligt möte på biblioteket i Ängelholm måndagen 3 december klockan 19.Två riksdagsledamöter är på plats. Hans Wallmark berättar om utvecklingen inom försvaret. Jonas Jacobsson Gjörtler informerar om kommande förändringar inom energisektorn.Därefter presenterar kommunalrådet Åsa Herbst (M) och vd för Hälsostaden, Göte Brännvall, byggläget för badhuset i Ängelholm.
Nytt bakslag för badhusprojektet
Badhusplanen har upphävts igen. Nu är det mark- och miljödomstolen som underkänner planen för badhuset vid Hälsostaden. Det innebär nya förseningar i ett akut läge.
Läs mer om Hälsostaden.
Ombyggnad flyttar minnesmottagning
De som utreds och behandlas för demenssjukdomar ska flytta väster om järnvägen under några år. Hälsostaden har begärt tidsbegränsat bygglov för en tillbyggnad öster om Södra sjukhuset.
Läs mer om Södra.
Hälsostaden försenad och dyrare
Hälsostaden är försenad och fördyrad. Hösten 2010 var beskedet att det skulle byggas och flyttas 2012. Prislappen låg på 550 miljoner kronor. I dag beräknas sjukhusbyggena till 815 miljoner. Invigning blir det inte förrän tidigast 2016.
Vill ha trafiklösning före bygglov för parkeringshus
Hälsostaden får vänta på bygglovet för det nya parkeringshuset vid sjukhuset. Först vill byggnadsnämnden se över området som helhet och hur man säkert ska kunna ta sig över Landshövdingevägen till det nya badhuset.
Regionen beställer nytt bårhus i Ängelholm
De döda ska inte hindra ängelholmarnas badhusbygge. Efter flera möten verkar det stå klart att Region Skåne ska beställa nytt bårhus av fastighetsbolaget Hälsostaden.
Tog om beslut om Hälsostaden
Förra gången var en av ledamöterna jävig. Dåvarande regionpolitikern Siv Harrysson (S) från Osby kunde misstänkas sitta på två stolar. Med det argumentet underkändes Förvaltningsrättens dom sedan Alf Larsson, Nyvång, överklagat den så kallade sjukhusaffären.
Satsning på Hälsostaden klubbad
All sjukhusverksamhet i Ängelholm samlas på det norra sjukhusområdet. Inflyttningen planeras att börja år 2012. På torsdagen gav Regionstyrelsen klartecken för Hälsostadenprojektet att fortsätta.
Personalen positiv till planen
1 120 anställda berörs av förändringarna Hälsostaden föreslår. Läkarföreningen och verksamhetschefen för de avdelningar som flyttas är positiva.
Läs mer om Hälsostaden.
Nytt badhus ger mer trafik
Fler badgäster betyder fler bilar på en framtida badhusparkering vid den planerade Hälsostaden på sjukhusområdet. En utredning visar att behovet av p-platser kan dubbleras.
Läs mer om Hälsostaden.
Reavinster blir forskning
Region Skåne satsar 75 miljoner på forskning.När Region Skåne i höstas sålde fastigheterna på sjukhusområdet i Ängelholm till det nybildade bolaget Hälsostaden AB där bland andra PEAB och regionen själv finns med som ägare fick man in 335 miljoner kronor. En del av de pengarna och intäkter från försäljningen av nio Öresundståg satsas nu på att stärka Skåne som en konkurrenskraftig kunskaps- och forskningsregion.
Gör plan för nytt bad
Nu finns ett officiellt uppdrag för stadsarkitektkontoret att planera för nytt bad på sjukhusområdet. I veckan tog de högsta politikerna i kommunledningen beslut om att ge ett uppdrag att göra detaljplan för den markbit mellan sjukhuset och Rönne å som kommunen köper av Hälsostaden AB.Oppositionsrådet BrittMarie Hansson (s) gick emot beslutet.
Krympt badhustomt för 8,5 miljoner
Hälsostaden har skrivit på och de borgerliga i kommunledningen har sagt ja. För 8,5 miljoner får kommunen en mindre badhustomt vid sjukhuset.