Hälsostaden


Tjuvtitt på nya sjukhuset

Med hjälp av nya provrum kan man nu få en föraning om hur nya Hälsostaden i Ängelholm ska se ut.

Läs mer om Hälsostaden och Ängelholm.

Nytt bygglov söks för Hälsostaden

Ett nytt hus med plats för södra sjukhusområdets mottagningar, rehabträning och vårdavdelningar.

Läs mer om Hälsostaden.
Startskottet gick för Hälsostaden

Nytt teknikhus banar väg för kommande sjukhusbygge

Läs mer om Hälsostaden.
Mobila doktorn kan komma

Projektet Hälsostaden fortsätter bygga broar mellan Region Skåne och den kommunala vården.

Läs mer om Region Skåne.

Inget beslut om Hälsostaden

Avgörande beslut om Hälsostaden i Ängelholm dröjer.

Läs mer om Hälsostaden och Ängelholm.
Ödesmånad för Hälsostaden

Ängelholm har en dryg månad på sig att ta fram den utredning som ska trygga utvecklingen av Hälsostaden. Ett nytt krav är att grannkommunerna måste engageras.

Läs mer om Hälsostaden.
Ska bygga nytt hospice trots oklart behov

Ett steg mot hospice i Ängelholm är taget i och med att Hälsostaden lämnat in en ansökan om bygglov för nybygge i Lindhagaparken. Men meningarna är delade kring behovet, och hur många platser det blir är högst oklart.

Öppet (M)-möte om badhus

Barkåkra moderata förening anordnar ett offentligt möte på biblioteket i Ängelholm måndagen 3 december klockan 19.Två riksdagsledamöter är på plats. Hans Wallmark berättar om utvecklingen inom försvaret. Jonas Jacobsson Gjörtler informerar om kommande förändringar inom energisektorn.Därefter presenterar kommunalrådet Åsa Herbst (M) och vd för Hälsostaden, Göte Brännvall, byggläget för badhuset i Ängelholm.

Nytt bakslag för badhusprojektet

Badhusplanen har upphävts igen. Nu är det mark- och miljödomstolen som underkänner planen för badhuset vid Hälsostaden. Det innebär nya förseningar i ett akut läge.

Läs mer om Hälsostaden.
Ombyggnad flyttar minnesmottagning

De som utreds och behandlas för demenssjukdomar ska flytta väster om järnvägen under några år. Hälsostaden har begärt tidsbegränsat bygglov för en tillbyggnad öster om Södra sjukhuset.

Läs mer om Södra.
Hälsostaden försenad och dyrare

Hälsostaden är försenad och fördyrad. Hösten 2010 var beskedet att det skulle byggas och flyttas 2012. Prislappen låg på 550 miljoner kronor. I dag beräknas sjukhusbyggena till 815 miljoner. Invigning blir det inte förrän tidigast 2016.

Vill ha trafiklösning före bygglov för parkeringshus

Hälsostaden får vänta på bygglovet för det nya parkeringshuset vid sjukhuset. Först vill byggnadsnämnden se över området som helhet och hur man säkert ska kunna ta sig över Landshövdingevägen till det nya badhuset.

Regionen beställer nytt bårhus i Ängelholm

De döda ska inte hindra ängelholmarnas badhusbygge. Efter flera möten verkar det stå klart att Region Skåne ska beställa nytt bårhus av fastighetsbolaget Hälsostaden.

Tog om beslut om Hälsostaden

Förra gången var en av ledamöterna jävig. Dåvarande regionpolitikern Siv Harrysson (S) från Osby kunde misstänkas sitta på två stolar. Med det argumentet underkändes Förvaltningsrättens dom sedan Alf Larsson, Nyvång, överklagat den så kallade sjukhusaffären.

Satsning på Hälsostaden klubbad

All sjukhusverksamhet i Ängelholm samlas på det norra sjukhusområdet. Inflyttningen planeras att börja år 2012. På torsdagen gav Regionstyrelsen klartecken för Hälsostadenprojektet att fortsätta.

Personalen positiv till planen

1 120 anställda berörs av förändringarna Hälsostaden föreslår. Läkarföreningen och verksamhetschefen för de avdelningar som flyttas är positiva.

Läs mer om Hälsostaden.
Nytt badhus ger mer trafik

Fler badgäster betyder fler bilar på en framtida badhusparkering vid den planerade Hälsostaden på sjukhusområdet. En utredning visar att behovet av p-platser kan dubbleras.

Läs mer om Hälsostaden.
Reavinster blir forskning

Region Skåne satsar 75 miljoner på forskning.När Region Skåne i höstas sålde fastigheterna på sjukhusområdet i Ängelholm till det nybildade bolaget Hälsostaden AB där bland andra PEAB och regionen själv finns med som ägare fick man in 335 miljoner kronor. En del av de pengarna och intäkter från försäljningen av nio Öresundståg satsas nu på att stärka Skåne som en konkurrenskraftig kunskaps- och forskningsregion.

Gör plan för nytt bad

Nu finns ett officiellt uppdrag för stadsarkitektkontoret att planera för nytt bad på sjukhusområdet. I veckan tog de högsta politikerna i kommunledningen beslut om att ge ett uppdrag att göra detaljplan för den markbit mellan sjukhuset och Rönne å som kommunen köper av Hälsostaden AB.Oppositionsrådet BrittMarie Hansson (s) gick emot beslutet.

Krympt badhustomt för 8,5 miljoner

Hälsostaden har skrivit på och de borgerliga i kommunledningen har sagt ja. För 8,5 miljoner får kommunen en mindre badhustomt vid sjukhuset.

Debatt om Skånes sjukvård

Förslag om sammanslagning, längtan tillbaks till sjukhusbolag och politiker som ser möjligheter med Hälsostaden. I går var det debatt om Skånes sjukvård.

Läs mer om Hälsostaden.
Peab bygger om sjukhuslaboratorium

Byggföretaget Peab har fått en order på att bygga om laboratoriet på Ängelholms sjukhus. Beställare är Hälsostaden AB och ordersumman är 18 miljoner kronor. Ombyggnaden påbörjas i april och beräknas vara klar i juni nästa år.

Läs mer om Hälsostaden AB.
Debatt om badhusbygge hårdnar

Alliansen är enig. Någon annan, troligen Hälsostaden, står för badhusbygget. Oppositionen rasar och varnar för fiasko typ multihallen på Valhall park.

Läs mer om Hälsostaden och Valhall.
Sjukhusförsäljning på gång igen

Region Skånes styrelse beslutade i dag för andra gången att föreslå regionfullmäktige att sälja fastigheterna på Ängelholms sjukhusområde för 335 miljoner kronor till ett nybildat bolag, Hälsostaden Ängelholm AB, i vilket regionen själv blir delägare. De andra ägarna blir de skånska fastighetsbolagen Peab och Wihlborgs.

Hälsostaden i Ängelholm krockar med lagen

Att bygga hotell, spa och butiker strider mot lagen. Därför har förslaget om försäljningen av Ängelholms sjukhus ändrats inför beslutet i kväll.

Läs mer om Ängelholm.Senaste nyheternaNyhetsdatabasen - Nyheter på ett ställe
Nyhetsdatabasen är en nyhetsagent och sökmotor som samlar nyheter från svenska tidningar. Här kan du snabbt läsa aktuella nyheter eller göra sök flera år tilbaka.
Kontakt
post@nyhetsdatabasen.se

Senaste 24t
03 02 01 00 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04