Högskolan

KTH: Två professorer har under sju månader inte visat sig på jobbet

Två professorer med anställning vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm uppges inte ha infunnit sig på sina arbetsplatser sedan i juli 2017. Det framgår av två anmälningar till Statens ansvarsnämnd, som nyhetsbyrån Siren tagit del av.
Läs mer om Kungliga, Siren och Stockholm.

Yngre studenter hoppar oftare av högskoleutbildningar

De som börjar högskolan direkt efter gymnasiet hoppar oftare av sina utbildningar än de som väntar några år. Män slutar i högre grad än kvinnor. Det visar Universitetskanslerämbetets rapport Tidiga avhopp från högskolan. Överraskande nog väger social bakgrund mindre roll för de som blivit antagna på högre studier.
Läs mer om Tidiga.
Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan
Regeringen vill att gymnasiets yrkesprogram i fortsättningen ska ge högskolebehörighet, erfar Dagens Nyheter.
Regeringen: Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan
Gymnasiets yrkesprogram ska i fortsättningen ge högskolebehörighet. Det föreslår nu regeringen, erfar DN.

Högskolan i Gävle först i världen med masterutbildning i geohälsa

Högskolan startar en ny master i ämnet geohälsa. Genom att korsbefrukta GIS och hälsa skapas en ny tvärvetenskaplig och internationell utbildning. - Vi inledde diskussioner förra året och vi ser nu att det är möjligt att samarbeta.
Läs mer om Gävle.
Forskare slår ett slag för fjärrvärmen
Det finns otroligt mycket värmeöverskott i vårt samhälle - som går att använda en gång till, menar forskare vid Högskolan i Halmstad. - Fjärrvärme innebär en stor samhällsekonomisk vinst, säger Sven Werner, professor i energiteknik.
Läs mer om Halmstad, Högskolan och Sven Werner.
Sexuella trakasserier del av studenters vardag i Malmö
Sexuella trakasserier är mycket vanligt mot kvinnliga studenter i Malmö. Var fjärde kvinna på högskolan drabbades under 2017.
Läs mer om Malmö.
Risk att utredning för högskolan kör i diket
Problemen för högskolan är djupa och allvarliga. Det är bra att ministern nu ser över hela systemet. Men ambitionerna kommer inte att räcka långt, om inte utredarna lyssnar och tar intryck av aktörer utanför akademin, skriver Tobias Krantz och Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv.
Undervisning och forskning måste ges lika stor vikt
Mycket god forskning bedrivs inom högskolan. Men vi får aldrig glömma att det är utbildningen som ger högskolan dess existensberättigande. Därför måste undervisning jämställas med forskning vid värdering av meriter, skriver professor Johan Silfwerbrand, KTH.
Läs mer om Johan Silfwerbrand och KTH.
12 miljarder på hög – varför sparar lärosätena?
Det finns stora summor pengar inom högskolan som inte används. De behövs för att säkra kvalitet, trygghet och jämställdhet bland universitetslärarna och forskarna. Det skriver Mats Ericson, förbundsordförande för SULF.
Varningen: Förklädda brottslingar på skolan
Högskolan i Borås har på kort tid fördubblat sina utgifter för bevakning av skolområdet. Anledningen är vad Högskolan själv beskriver som, ett mönster av intrång.– Studenter och lärare känner sig otrygga, säger kommunikationschefen Annie Andreasson.
Läs mer om Annie Andreasson och Högskolan.
Högskolan broms för Sverige som kunskapsnation
Svensk högre utbildning är inte utformad så att den förser näringslivet med de kompetenser som behövs. Det hotar vår välfärd och vår ambition som konkurrenskraftig kunskapsnation, skriver forskarna Johan Eklund och Dan Brändström.
Misstänkta våldtäkter på KTH rapporterades aldrig
På pappret sker inga sexuella trakasserier på Kungliga tekniska högskolan. Men tre kvinnliga studenter berättar för SvD att de våldtagits eller utsatts för våldtäktsförsök av andra studenter. SvD:s granskning visar att KTH kände till minst ett av de fallen, men valde att inte utreda om den misstänkte skulle stängas av.
Läs mer om KTH, Kungliga och SvD.
Bättre villkor för doktorander
Alla doktorander ska från 2018 garanteras en kollektivavtalsenlig lön som går att leva på. Doktorander med lägre stipendiefinansiering, ibland så låg som 15.000 kronor i månaden kommer inte att antas, om inte högskolan kan säkra mellanskillnaden.
Storföretagsperspektiv på högskolan
REPLIK DN Debatt 28/9. Det är uppenbart att Näringslivets forskningsberedning anlägger ett storstads- och storföretagsperspektiv på högskoleutbildningen, skriver Bengt Johannisson.
Läs mer om Bengt Johannisson.
Viktigare fördjupa studierna än att välja exakt rätt ämne
Det finns ett glapp mellan de kunskaper som lärs ut på högskolorna och de behov som näringslivet har. Nästan hälften av tillväxtföretagen hittar inte tillräckligt med kandidater när de ska rekrytera ledare. Högskolan bör därför satsa på fördjupning och utvärderas efter kvalitet i stället för genomströmning, skriver Näringslivets forskningsberedning.
Professor: Kulturpolitiken har totalhavererat
Vilken roll ska kulturpolitiken egentligen spela? Ett år före riksdagsvalet rustar partierna för en intensiv valrörelse – men kulturfrågorna väntar få marginell betydelse. – Det krävs en bättre koppling mellan mål och vad man faktiskt kan göra, säger Jenny Johannisson, docent vid Högskolan i Borås.
Läs mer om Högskolan och Jenny Johannisson.
Yrkesprogram ska bli rak väg till högskolan
Regeringen vill att elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska få högskolebehörighet – utan att tiden för yrkesämnena bantas. Säger riksdagen ja får yrkeseleverna fler skoltimmar från och med hösten 2019.
Krav på gemensam Allianslinje för högskolan
Med bara ett år till valet är det hög tid för Alliansen att presentera en gemensam linje för den högre utbildningen, skriver ordförandena för Centerstudenter, Liberala studenter, Kristdemokratiska studentförbundet och Moderata studenter på DN Debatt.
Alliansen måste presentera en politik för högskolan
Sveriges studenter förtjänar en högre utbildning i världsklass. Men för att nå dit finns det oerhört mycket att göra. Med bara ett år till valet är det hög tid för alliansen att presentera en gemensam politik för högskolan, skriver fyra ordföranden för alliansens studentförbund.
Acceptera inte oskickliga lärare på högskolan
Högre utbildning ska alltid vara av hög kvalitet. Precis som samhället inte accepterar pedagogisk oskicklighet hos lärare i grundskolan ska det inte heller accepteras i högre utbildning. Alla studenter ska mötas av kompetent och pedagogiskt skicklig personal, skriver Charlotta Tjärdahl, SFS, och Matilda Gustafsson, Lärarförbundet Student.
Problemet är att regeringen väljer bort kvalitet
SLUTREPLIK DN DEBATT 13/8. Regeringen gör stora investeringar i utbildning och forskning och bygger ut högskolan i hela landet så att fler kan studera, skriver högskoleministern och (S-) ledamöter i riksdagens utbildningsutskott i en replik den 16/8. Att Sverige ska satsa stora resurser på forskning och högskola är alla överens om.
Felaktigt att påstå att högskolorna har fått order
REPLIK DN DEBATT 13/8. En debatt om högskolan behöver baseras på fakta. Det som Björklund och Nylander kallar en order till högskolorna är i själva verket en remiss om en ändring i högskolelagen. Det är alltså ett förslag, som skickats ut för synpunkter, som felaktigt benämns order, skriver utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) tillsammans med ordföranden och en ledamot i riksdagens utbildningsutskott.
Den rödgröna kravlösheten hotar kvaliteten i högskolan
Regeringen smög i juli ut en order till Sveriges universitet om att högskolorna ska se till så att studenterna till varje pris godkänns. Det är bedrövligt. Universiteten har skapats för att utveckla och utgöra spetsen av mänskligt vetande och bildning. Den rödgröna kravlösheten måste bort, skriver Jan Björklund (L) och Christer Nylander (L).