Landskronahem

Sågar svartmålning av Landskronahem

Varken svag ekonomi eller eftersatt underhåll. Däremot en risk för att folk tvingas flytta. Forskaren Stig Westerdahl är starkt kritisk till planerna för Landskronahem.
Läs mer om Landskronahem.

Landskronahem får i uppdrag att bli ett ekonomiskt starkt bolag som löser sina problem med bland annat bristande underhåll.

Med det nya ägardirektivet har Landskronahem fått ett tydligt uppdrag av ägaren Landskrona stad. Det råder ingen tvekan om vad man vill. Landskronahem får i uppdrag att bli ett ekonomiskt starkt bolag som löser sina problem med bland annat bristande underhåll. Samtidigt ska bolaget bli en offensiv kraft för att utveckla Landskrona som bostadsort.
Läs mer om Landskrona och Landskronahem.
Hon får ingen ersättning efter legionellasmitta
2013 drabbades Gullan Ekstrand av legionella och blev svårt sjuk.Smittan kom från vattnet i hennes lägenhet och hon vill ha skadeståndsersättning av Landskronahem. Men bostadsbolaget vill inte betala.
Landskronahem får säljmandat
Landskronahems styrelse får ökad befogenhet att sälja ut fastigheter. Det beslutade ett oenigt kommunfullmäktige som kallats in enkom för att klubba nya ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget.

Landskronahem får säljmandat

Landskronahems styrelse får ökad befogenhet att sälja ut fastigheter. Det beslutade ett oenigt kommunfullmäktige som kallats in enkom för att klubba nya ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget.
Landskronahem får rätt att sälja fler fastigheter
Runt om i landet går trenden mot fler hyresrätter. I Landskrona vill politikerna att de ska bli färre. Nästa vecka tas ett formellt beslut om att att ge det kommunala bostadsbolaget Landskronahem ökad möjlighet att förvandla hyresrätter till bostadsrätter.
Läs mer om Landskronahem.
Sälj inte ut Landskronahem!
Läs mer om Landskronahem.
Direktivet – fler bostadsrätter
Landskronahem får i de nya ägardirektiven ett klart och tydligt besked: Omvandla hyreslägenheter i Norrestad till bostadsrätter. Syftet: färre bidragstagare och minskad kriminalitet.
Läs mer om Norrestad.
Landskronahem överväger bygga om samlingslokalen
En bygglovsansökan har lämnats in för att bygga om en av samlingslokalerna på Sandvången till lägenheter. Det går emot det politiska målet om minskad andel hyresrätter.
Läs mer om Sandvången.
Landskronahem nästa fokus för treklövern
Efter att åtgärder satts in i centrum och på Öster står nu Norrestad/Karlslund på tur för ett stadsdelslyft. Landskronahem ska hjälpa till, och varken rivningar eller bostadsrätter utesluts.
Läs mer om Öster.
Oenigt på Landskronahems första styrelsemöte
Bara ordföranden ska uttala sig om principfrågor.Det är nya ordningen för Landskronahem, där Kenneth Håkansson nu tagit över ordförandeskapet.
En av de sju ny ordförande för Landskronahem
Kenneth Håkansson föreslås av Folkpartiet ta över ordförandeskapet i Landskronahem.
Läs mer om Folkpartiet och Landskronahem.
Nya direktiv utreds för Landskronahem
Treklövern kan inte uppge syftet med att se över ägardirektiven för det kommunala bostadsbolaget.I oppositionen tror man det ska bana väg för en utförsäljning.
Läs mer om Landskronahem.
Akuta brister fixade i tvångsförvaltat hus
Landskronahem har åtgärdat de mest akuta problemen i Delfinen 15, den fastighet som de sedan i september tvångsförvaltar.
Läs mer om Delfinen.
Hyreshöjning för Landskronahem klar
I snitt ökar hyrorna 1,1 procent 2015.
Läs mer om Landskronahem.
Falsk personal stal från äldre
Tjuvar utklädda till personal från Landskronahem stal guldringar från en äldre dam.
Läs mer om Landskronahem.
Nolltolerans mot klotter
Landskronahem agerade snabbt när man fick garage och förråd nedklottrade.
Register över hyresgäster olagliga
Helsingborgshem och Landskronahem kritiseras av Datainspektionen.
Landskronahem anklagas för att slösa pengar
Bostadsbolaget valde de dyraste stolarna trots att de billigare var likvärdiga, enligt en underleverantör som nu kritiserar Landskronahem.
Läs mer om Landskronahem.
Vi har ett koncept att följa
Landskronahem medger att det var utseendet som styrde vid möbelköpet.
Fonderna skapar huvudbry för de boende
När Landskronahem vill ombilda delar av sitt bestånd kan hyresgästerna gå miste om planerade renoveringar.
Landskronahem har börjat rensa
Landskronahems styrelseordförande Torkild Strandberg (FP) uppger att han kände till registreringarna sedan tidigare. Hela styrelsen blev informerad under ett möte i slutet av februari, efter att uppgifterna begärts ut från det kommunala bolaget.– Det är ingen tvekan om att alla bostadsbolag ska följa den lagstiftning som finns.
Läs mer om Torkild Strandberg.
Skadegörelse på Silvergården
Landskronahem har anmält skadegörelse på Silvergården.
Läs mer om Silvergården.
Bröt upp dörr på Landskronahems kontor
En medarbetare på Landskronahem blev vid 17-tiden på onsdagen bestulen på en Ipod och en betongsåg i bolagets kontor på Idrottsvägen. Tjuvarna tog sig enligt anmälan in genom att bryta upp en dörr. Inga vittnen till händelsen finns.
Läs mer om Idrottsvägen, Ipod och Landskronahem.
Får betala tre månadshyror - trots att modern gått bort
Landskronahem kräver att Leif Andersson och hans syster ska betala tre månadshyror efter att deras moder gått bort. De borde ha väntat med uppsägningen till efter dödsfallet fick de veta. Bostadsföretaget vill inte kommentera det enskilda fallet.
Läs mer om Leif Andersson.