Mkr

Magnolia säljer hotellprojekt

Magnolia Bostad säljer två hotellprojekt till tjänstepensionsbolaget Alecta. Försäljningarna omfattar totalt cirka 500 rum och bedömt fastighetsvärde vid färdigställande beräknas uppgå till totalt cirka 700 mkr.
Läs mer om Alecta.

Akelius köper fastigheter i London för 790 Mkr

Fastighetsbolaget Akelius Residential förvärvar 19 fastigheter med sammanlagt 395 lägenheter i centrala London. Priset är 73,2 miljoner pund, motsvarande 790 miljoner kronor.
Läs mer om London och Mkr.
Stabilt resultat från H&M – sommarrean räddade upp
Klädbolaget HM redovisar ett rörelseresultat på 4.939 miljoner kronor för tredje kvartalet. Det var i linje med de 4.901 Mkr som analytikerna räknat med.– Genom vår offensiva sommarrea lyckades vi förbättra varulagersituationen. Detta bidrog till att höstkollektionerna fick en bra start, säger Karl-Johan Persson.
Läs mer om Karl-Johan Persson.
Jultomten tidigt till allsvenska klubbarna
Nära 1,7 mkr vardera extra från Uefa tack vare MFF-framgångar
Läs mer om Uefa.

Larsson på väg till Serie A för 50 mkr

Matchhjälte inför italienska toppklubben: Ett bra mål vid rätt tillfälle
Läs mer om Serie A.
Ökat substansvärde för Industrivärden
Investmentbolaget Industrivärden redovisar ett resultat efter finansnetto på 3.134 Mkr (11.698) för det första kvartalet 2016.
Läs mer om Industrivärden.
Industrivärden minskar utdelningen
Investmentbolaget Industrivärden redovisar ett resultat efter finansnetto på 444 Mkr (2.158) för det fjärde kvartalet 2015.
Läs mer om Mkr.
Augustinsson går inte till Palermo
AVSLÖJAR: FCK tackar nej till italienskt bud på 28 mkr
Läs mer om Palermo.
3,5 Mkr till projekt för att få bort giftiga båtfärger
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, anslår 3 470 000 kronor till ett projekt för att minska användningen av giftiga båtfärger.
Läs mer om HaV och Mkr.
Föreningssveriges miljöinsats genererar mångmiljonvinst
Under 2015 har föreningar från norr till söder rensat naturen på burkar och PET-flaskor. Förutom den fantastiska miljöinsats föreningarna gör, får de dela på 10 Mkr i pantpengar.
Läs mer om Mkr.
Biltema donerar 9 Mkr till arbetet med flyktingsituationen i Europa
Som resultat av flyktingkrisen i Mellanöstern och Europa, har Biltema Foundation gått in med ekonomiskt stöd till de båda hjälporganisationerna Läkare utan Gränser och Rädda Barnen. Pengarna kommer att användas för att säkerställa sjukvård, mat och tak över huvudet för flyktingar i Syrien, Libanon, Irak och andra länder som berörs av flyktingkatastrofen. Det är en ofattbara humanitär situation i Europa, tiotusentals människor har lämnat sina hem och över hundratusentals människor har blivit hemlösa. Det saknas tak över huvudet, kläder, mat och rent vatten.
Båtliv får ökade resurser och modernare sajt
Båtliv satsar inför framtiden när tidningen ökar utgivningen via fler digitala nyhetsbrev och får en bredare teknisk plattform. Tidningens ägare, Svenska Båtunionen, budgeterar över 2 Mkr för att ytterligare stärka tidningen.
Läs mer om Mkr och Svenska Båtunionen.
Ökad förlust för Industrivärden
Investmentbolaget Industrivärden redovisar ett resultat efter finansnetto på -6.606 Mkr (-1.569) för det tredje kvartalet 2015.
Läs mer om Industrivärden.
100 Mkr till upprustningen av Göta kanal 2016
Regeringen föreslår i budgetförslaget att avsätta 100 miljoner kronor till den nödvändiga upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal.
Läs mer om Göta och Mkr.
21 Mkr extra till skötsel och skydd av Västerbottens natur
De extra pengarna innebär att Västerbottens natur kan göras mer tillgänglig för människor, bland annat genom att vi bygger och renoverar leder, broar och övernattningsstugor, säger Peter Jonsson, biträdande enhetschef på naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten.
Forskning om havsenergi får 27 Mkr
Nu har Energimyndigheten fördelat 27,6 miljoner kronor till några av landets bästa forskargrupper och utvecklingsbolag genom forsknings- och innovationsprogrammet Marin energiomvandling.
Läs mer om Energimyndigheten, Marin och Mkr.
HaV satsar 6 Mkr på mer selektivt fiske
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar nu drygt 6 Mkr på projekt för att få ett mer selektivt fiske.
Läs mer om HaV och Mkr.
6 Mkr till att minska skräpet längs Bohuskusten
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt sex miljoner kronor för att minska skräpet längs Bohuskusten. Pengarna går till projektet Ren och attraktiv kust där elva kommuner deltar. Målet är att både ta hand om ilandflutet skräp och att förebygga med fler och bättre papperskorgar och soptunnor vid stränderna.
Läs mer om Bohuskusten, HaV, Mkr och Ren.
HaV delar ut nästan 60 Mkr till miljöprojekt
22 miljöprojekt runt om i landet får dela på nästan 60 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Pengarna går bland annat till ökat skydd av marina miljöer, återställning av flottleder och restaurering av havsvikar.
Läs mer om HaV, Havsoch och Mkr.
Ekonomiskt stöd håller k-märkt flotta flytande
Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 Mkr till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får sju fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, klassiska ångfartyg och charmiga motorfartyg. Intresset för landets k-märkta fartyg är stort - årligen kliver 250 000 ombord.
Läs mer om Mkr.
HaV ger 3,9 Mkr till att minska utsläpp från små avlopp
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, gör nu en ny satsning på projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Tolv projekt får dela på nästan 4 Mkr.
Läs mer om HaV och Mkr.
HaV ger 3,7 Mkr till redskap som skyddar fisken från sälskador
Fem län är först ut med att få pengar från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att förebygga sälskador.
Läs mer om HaV, Havsoch och Mkr.
Första provbåten i lättviktsstål testad
Den första båten byggd av Swedish Steel Yacht (SSY AB) i Gävle är sjösatt och provkörd. För att projektet med serietillverkning ska bli verklighet behovs 70 Mkr, enligt en artikel i Ny Teknik.
Ett klipp för fiskare och skärgårdsbor
Nya Quicksilver 905 Pilothouse är inget annat än ett klipp för både de som sportfiskar och de som kör mycket i skärgården. Med ett pris på 1,25 Mkr fullt utrustad (även radar och yttre styrplats) är den ett starkt alternativ till många dyra kupbåtar.
Läs mer om Mkr och Pilothouse.
23 Mkr till förnyelsebar energi för ett renare hav
Totalt satsas det nu 23 Mkr över tre år från Energimyndigheten och EU ( KIC InnoEnergy ) på att öka produktionen av biogas utifrån en hittills outnyttjad förnyelsebar resurs från havet. Projektet leds av företaget Marin Biogas, vars metod att öka produktionspotentialen för biogas, samtidigt medför en kraftfull minskning av övergödningen i havet.
Läs mer om Energimyndigheten och Mkr.