Monica möller

Schildt rattar Bilsportförbundet

Kåge Schildt från Åstorp blev på söndagen omvald som ordförande i Svenska Bilsportförbundet.Det blir hans nionde år på den posten.Monica Möller, från Helsingborg, blev också omvald som styrelseledamot.Svenska Bilsportförbundet är ett av de största specialidrottsförbundet i Riksidrottsförbundet med 104 000 medlemmar.

Skånsk bilsportsordförande omvald

Under Svenska Bilsportförbundets förbundsmöte i Helsingborg i helgen omvaldes ordföranden Kåge Schildt, Åstorp, för ytterligare ett år. Den andra skånska styrelseledamoten, Monica Möller, Helsingborg, omvaldes för två år. Bilsportförbundet ingår i Riksidrottsförbundet. Det har cirka 107 000 medlemmar, varav drygt 20 000 förare med tävlingslicens. I år firar förbundet 75 år.
Åstorpsbo ordförande för bilsportarna
I morgon söndag håller Svenska Bilsportförbundet sitt årsmöte och alla räknar med att åstorpsbon Kåge Schildt blir omvald som ordförande.I så fall går han in på sitt åttonde år som ordförande.Även ledamoten Monica Möller från Helsingborg förväntas bli omvald.Svenska Bilsportförbundet administrerar landets bilsport, både som bredd- och elitverksamhet.