Pcb

DN gratulerar: Sören Jensen

Redan för 50 år sedan avslöjade Sören Jensen att PCB, ett extremt giftigt ämne, kunde spridas i naturen. Nyligen fick han ett internationellt pris för sin livsgärning.
Läs mer om PCB och Sören Jensen.

Livsmedelsverket letar gift i ekoägg

Ekologiska ägg innehåller mer miljögifter än vanliga ägg.Nyheten kom i höstas –men det är fortfarande okänt vad de högre gifthalterna beror på.Livsmedelsverket ska nu ta nya omfattande prover för att spåra källan till gifterna dioxin och PCB.
Läs mer om PCB.
Gifter i ekoägg oacceptabelt
Nivåerna av miljögifterna dioxin och PCB är tre gånger högre i ekoägg än i de konventionella....
Läs mer om PCB.
Dioxinhalten i ekoägg har ökat
Halterna av miljögifterna dioxin och PCB har ökat i ekologiska ägg, och de är högre i dessa jämfört med andra ägg. Livsmedelsverket konstaterar att det inte handlar om överskridna gränsvärden, men att branschen måste undersöka vad det är som skett och vidta åtgärder.
Läs mer om PCB.

Giftlarm om ekoägg

Halterna av miljögifterna dioxin och PCB har ökat i ekologiska ägg. Livsmedelsverket konstaterar...
Läs mer om PCB.
Miljögifter hotar späckhuggare
Forskare har upptäckt förvånansvärt höga halter av miljögiftet PCB hos späckhuggare och delfiner i...
Läs mer om PCB.
Miljögifter hotar späckhuggare
Forskare har upptäckt förvånansvärt höga halter av miljögiftet PCB hos späckhuggare och delfiner i europeiska vatten.Halterna är bland de högsta som uppmätts och späckhuggarna bedöms nu som hotade.
Läs mer om PCB.
Jonstorpsskolan saneras från miljögift
Under sommaren passar kommunen på att PCB-sanera Jonstorpsskolan.
Höga halter dioxin i Vätternsik
Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Enligt lag får sådan fisk inte säljas som mat.
Läs mer om PCB, Vättern och Vätternsik.
Höga halter dioxin i Vätternsik
Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt...
Läs mer om PCB, Vättern och Vätternsik.
Höga halter dioxin i Vätternsik
Sik från Vättern kan innehålla högre halter av dioxiner och PCB än vad som är tillåtet enligt gränsvärdet för livsmedel. Enligt lag får sådan fisk inte säljas som mat. I en gemensam skrivelse till yrkesfiskarna uppmärksammar länsstyrelserna runt Vättern att den som fångar och säljer sik från Vättern ska kunna visa att fisken inte innehåller för höga halter av dioxiner.
Läs mer om PCB, Vättern och Vätternsik.
Skolgård PCB-saneras
Delar av Högastensskolans gård grävs upp.
Friskare fisk i Stockholm – men kvicksilver oroar
Fiskarna i stockholmstrakten mår bra och simmar generellt sett omkring med mindre gifter i kroppen än tidigare. Det visar undersökningar vid 19 platser. Men allt är inte positivt, läkemedelsrester, kvicksilver och PCB oroar.
Läs mer om PCB och Stockholm.
Friskare fisk i Stockholm – men kvicksilver oroar
Fiskarna i stockholmstrakten mår bra och simmar generellt sett omkring med mindre gifter i kroppen än tidigare. Det visar undersökningar vid 19 platser. Men allt är inte positivt, läkemedelsrester, kvicksilver och PCB oroar.
Läs mer om PCB och Stockholm.
Miljögift upptäckt trots sanering
Redan 2010 hittades det giftiga ämnet PCB i husen i området Rönnen i Katrinelund. Men efter saneringen har man nu hittat gifter i marken.
Läs mer om Katrinelund, PCB och Rönnen.
Stavmixrar läcker gift
Ämnen lagras i kroppen på samma sätt som PCB.
Läs mer om PCB.
Uttern tillbaka - men hotas på nytt
Antalet ihjälkörda uttrar blir allt fler. Tragiskt, kan tyckas. Men det är också ett tydligt tecken på att antalet uttrar ökar i landet - i takt med att halterna av miljögiftet PCB minskar i naturen.
Läs mer om PCB.
Uttern tillbaka — men hotas på nytt
Antalet ihjälkörda uttrar blir allt fler. Tragiskt, kan tyckas. Men det är också ett tydligt tecken på att antalet uttrar ökar i landet — i takt med att halterna av miljögiftet PCB minskar i naturen.
Läs mer om PCB.
Mindre gift i våra kroppar
Halterna av hormonstörande miljögifter i våra kroppar sjunker, visar ny forskning. — Regleringar har effekt, säger Britta Hedlund på Naturvårdsverket till Sydsvenskan. Gifterna förbjöds för decennier sedan men finns fortfarande omkring oss. Sedan millennieskiftet har dock halterna av PCB och DDT mer än halverats sedan hos unga män.
Hälsocentral sanerad från PCB
Hälsocentralen på Slottsgatan i Oskarshamn har genomgått en PCB-sanering. Saneringen genomfördes tidigare i somras då fogar som visat sig innehålla varierande mängder av miljögiftet
Läs mer om Oskarshamn, PCB och Slottsgatan.
Regeringen vill få bort skrotbilar
Hanteringen av övergivna fordon kostar kommunerna flera miljoner om året. Dessutom läcker de ut farliga ämnen som PCB och kvicksilver i naturen.
Läs mer om PCB.
Regeringen vill få bort skrotbilar
Hanteringen av övergivna fordon kostar kommunerna 10-20 miljoner om året. Dessutom läcker de ut farliga ämnen som PCB och kvicksilver i naturen. Nu ber regeringen Naturvårdsverket att ta fram ett förslag för ersättningssystem för omhändertagande av uttjänta bilar.
Läs mer om Naturvårdsverket och PCB.
Regeringen vill få bort skrotbilar
Hanteringen av övergivna fordon kostar kommunerna 10-20 miljoner om året. Dessutom läcker de ut farliga ämnen som PCB och kvicksilver i naturen.
Läs mer om PCB.
Regeringen vill få bort skrotbilar
Hanteringen av övergivna fordon kostar kommunerna 10—20 miljoner om året. Dessutom läcker de ut farliga ämnen som PCB och kvicksilver i naturen. Nu ber regeringen Naturvårdsverket att ta fram ett förslag för ersättningssystem för omhändertagande av uttjänta bilar. Regeringen vill att Naturvårdsverket ska titta närmare på vad det skulle innebära att ge kommuner rätt att flytta fordon av naturvårdsskäl.
Läs mer om Naturvårdsverket och PCB.
Crawford låter inte sina barn gå till skolan
Cindy Crawford, 48, låter inte sina barn gå till skolan efter sommaren. Orsaken är ett larm om höjda PCB-nivåer i lokalerna - och supermodellen är kritisk till skolans agerande. – Jag är väldigt frustrerad och besviken över hur det här har hanterats, säger hon i en intervju med Maria Shriver i Today.
Läs mer om Maria Shriver och Today.