Sgu

Kritik mot förslag att förbjuda uranbrytning

Naturvårdsverkets förslag att förbjuda brytning av uran får kritik av flera remissinstanser. Sveriges geologiska undersökning (SGU) varnar för att det skulle påverka Sverige som gruvnation negativt. Chalmers tekniska högskola anser att Naturvårdsverket över huvud taget inte är rätt myndighet att utreda frågan.
Läs mer om Naturvårdsverket och Sverige.

Svenska kusten hotad – stränder kan försvinna

110 kilometer av Sveriges kust är drabbad av erosion. Förutom att stränderna blir smalare hotas hus, byggnader och vägar som ligger nära kustremsan. Det visar en kartläggning som Sveriges geologiska undersökning, SGU, har gjort.I och med att havsnivån stiger riskerar fler stränder att drabbas.
Läs mer om SGU.
Blöt höst ger hopp om återställt grundvatten
Efter två extremt torra vintrar var grundvattennivåerna i landet i somras nere på krisnivåer. Men en rejält blöt sensommar och höst kan ha avhjälpt problemet. Det ser positivt ut inför 2018, säger Fredrik Theolin på SGU.
Läs mer om Fredrik Theolin och SGU.
En giftfri miljö i havet krävs för framtida fiske
Regeringens satsning på att städa haven, som delvis innefattar sanering av kustområden med förorenade fiberbankar från tidigare utsläpp från pappers- och massaindustrin, är viktig för att uppnå en giftfri miljö och säkra livsmedel på våra tallrikar. Även tillväxten inom flera näringar är helt beroende av ett friskt och rent hav, såsom, fiske, vattenbruk och bioteknologi, skriver forskare vid SGU med flera institutioner.
Läs mer om SGU.

Vattenbristen fortsatt problem i Sydsverige

Läget är fortfarande allvarligt för grundvattnet i stora delar av landet.Nivåerna är mycket under det normala för årstiden, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Läs mer om Sydsverige.
Vattenbristen: Vänta till hösten innan återhämtning
Läget är fortfarande allvarligt för grundvattnet i stora delar av landet. Nivåerna är mycket under det normala för årstiden, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU). Men på vissa håll är det god tillgång på grundvatten.
Expertens varning: Stränderna hotas
Tolv procent av Skånes stränder hotas av erosion, varav sju procent är utsatta för stark erosion.Det visar en utredning från SGU, Sveriges geologiska undersökning.– Jag vill inte skrämma upp folk. På kort sikt behöver man inte vara så orolig. Men eftersom havsnivån höjs så kommer naturligtvis stranderosionen att öka på längre sikt om man inte gör något, säger Kärstin Malmberg Persson, geolog vid SGU.
Vattenhotet mot hela Sydsverige i sommar
Bevattningsförbud, tankbilar, nybyggen och problem för lantbruk och industri.Rekordlåga grundvattennivåer riskerar att slå hårt mot delar av Sydsverige i sommar.– I de östra delarna där nivåerna är mycket under det normala kan vi förvänta oss att det blir problem med vattenförsörjningen, säger Fredrik Theolin som jobbar med grundvattenövervakning på SGU i Uppsala.Nu har SGU presenterat färsk data –och det lyser alarmerande rött över framförallt östra delarna av landet.
Larm: Vattennivån blir den lägsta som uppmätts
Stora delar av Sverige kan förvänta sig rekordlåga grundvattennivåer i sommar. Det visar de senaste prognoserna från geologimyndigheten SGU. – Det blir en sommar med mindre grundvatten än någon annan gång under de 50 år som vi genomfört mätningar, säger grundvattenexperten Nils Ohlanders.
Läs mer om SGU och Sverige.
Vattenbristen fortsätter – kan bli värre än i fjol
Grundvattennivåerna i de stora vattenmagasinen är fortsatt mycket låga i stora delar av landet, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Fortsatt låga grundvattennivåer
Grundvattennivåerna i de stora vattenmagasinen är fortsatt mycket låga i stora delar av landet, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Flygjakt efter vatten på Öland i höst
Som följd av den skriande bristen på grundvatten på Öland har MSB och SGU nu beslutat att inventera öns vattentillgångar från luften. I höst ska en inventering göras från helikopter för att se om, och i så fall var, det går att göra ytterligare uttag av grundvatten.
Läs mer om MSB, SGU och Öland.
Flygjakt efter vatten på Öland
Som följd av den skriande bristen på grundvatten på Öland har MSB och SGU nu beslutat att inventera...
Läs mer om MSB, SGU och Öland.
Rekordhöga halter tungmetaller i Skåne
MILJÖ. Rekordhöga halter av bly och kadmium har hittats i brunnsvatten i Höör. Sverige geologiska undersökning (SGU) rekommenderar nu husägare med egen brunn på flera håll i landet att kontrollera sitt dricksvatten.
Läs mer om Höör och Skåne.
Nedläggning av SGU-bibliotek kritiseras
En lång rad tunga namn inom svensk geologi protesterar nu mot att Sveriges geologiska undersökning...
Kartlägg förorenat vatten
DRICKSVATTEN Miljöföroreningen PFAS konsekvenser i våra grundvattentäkter måste kartläggas. Låt tillsynsmyndigheten för grundvattenfrågor, SGU, etablera en nationell strategi för detta, skriver hydrogeologer och forskare.
Läs mer om SGU.
Ännu inget extremt vattenläge
Det rådande varma och torra vädret leder till låga grundvattennivåer i ungefär två tredjedelar av landet, visar julimätningen från Statens geologiska undersökning, SGU.
Läs mer om SGU.
Ännu inget extremt vattenläge
Det rådande varma och torra vädret leder till låga grundvattennivåer i ungefär två tredjedelar av landet, visar julimätningen från Statens geologiska undersökning, SGU.
Läs mer om SGU.
Höga gifthalter på Östersjöns botten
Höga halter av miljögifterna DDT, PCB och kvicksilver finns på Östersjöns botten utanför Västernorrlands kust, visar en rapport gjord av SGU. Ämnena har använts vid bland annat trä-
Läs mer om DDT, PCB och SGU.
Höga gifthalter på Östersjöns botten
Höga halter av miljögifterna DDT, PCB och kvicksilver finns på Östersjöns botten utanför Västernorrlands kust, visar en rapport gjord av SGU.
Läs mer om DDT, PCB och SGU.
Höga gifthalter på Östersjöns botten
Höga halter av miljögifterna DDT, PCB, krom och kvicksilver finns i bottensediment i Östersjön utanför Västernorrlands kust. Det visar en rapport som gjorts av Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Läs mer om DDT, PCB och Östersjön.
Höga gifthalter på Östersjöns botten
Höga halter av miljögifterna DDT, PCB, krom och kvicksilver finns i bottensediment i Östersjön utanför Västernorrlands kust. Det visar en rapport som gjorts av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Halterna av kvicksilver och krom är de högsta som vi någonsin uppmätt sedan vi började med våra undersökningar av havsbottens tillstånd, säger Anna Apler, maringeolog på SGU, i ett pressmeddelande.
Läs mer om Anna Apler, DDT, PCB, SGU och Östersjön.
Nytt rekord för malmproduktionen
Malmproduktionen i Sverige ökade med tio procent under 2013, jämfört med året dessförinnan. Det var fjärde året i rad som produktionen ökade och totalt producerades 79,1 miljoner ton, uppger nyhetsbrevet Metaller och Mineral från Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Läs mer om Metaller, Mineral och Sverige.