Sofia brockmark

Ryska laxen som hotar Västkusten

Snart kan puckellax som simmat från Ryssland göra de japanska jätteostronen och de amerikanska humrarna sällskap i de västsvenska vattnen.Arten, som dykt upp i de svenska kustvattnen i år, kan sprida sjukdomar och konkurrera det svenska laxbeståndet.– Det är oroande, säger Sofia Brockmark som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Kräftpesten skördar nya offer – läget akut

Kräftsäsongen är i full gång. Men läget är akut för den svenska flodkräftan som är chanslös mot kräftpesten som sprid av amerikanska signalkräftor. – Det finns ingen möjlighet till samexistens mellan arterna, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten.
Läs mer om Havsoch och Sofia Brockmark.
Experter möts om främmande kräfta
Frågan om hur man ska kunna stoppa spridning av den nyligen funna främmande arten marmorkräfta i Märstaån diskuteras av experter vid ett möte på onsdagen. De är oroliga för att marmorkräftan ska få fotfäste i landet och hota andra kräftarter med smittsamma sjukdomar. Det krävs snabba åtgärder för att hindra arten att sprida sig, enligt Sofia Brockmark, som är utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.
Ny plan för att bevara tumlare i Kattegatt
Nu finns en plan för bevarande av tumlare i Kattegatt och Bälthavet, det vill säga sunden mellan Östersjön och Kattegatt. Beslutet togs den 24 oktober då länder som skrivit under Ascobans-avtalet träffades i Brighton. - Det är ett viktigt beslut för att gemensamt ta hänsyn till tumlarens situation i det här området , säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.