Vollsjötrakten

Salmonella på gård i Skåne

Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.

Salmonella på gård i Skåne

Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.
Salmonella på gård i Skåne
Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.
Salmonella på gård i Skåne
Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten.
Läs mer om Skåne och Vollsjötrakten.

Salmonella på gård i Skåne

Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.
Salmonella på gård i Skåne
Vollsjö/TT Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.
Salmonella på gård i Skåne
Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.
Salmonella på gård i Skåne
Vollsjö/TT Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.
Salmonella på gård i Skåne
Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.
Salmonella på gård i Skåne
Vollsjö/TT Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.
Salmonella på gård i Skåne
Vollsjö Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.
Salmonella på gård i Skåne
Vollsjö/TT Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet.
Salmonella på gård i Skåne
Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten.
Läs mer om Skåne och Vollsjötrakten.
Salmonella på gård i Skåne
Ett 50-tal djur har avlivats efter ett utbrott av salmonella i Vollsjötrakten. Smittan kommer troligen från en annan drabbad gård i Hörby kommun, skriver Skånska Dagbladet. Salmonellan upptäcktes i oktober på gården som har en stor besättning mjölkkor och föder upp tjurar till slakt. Före upptäckten hade djur köpts från en gård i Hörbytrakten.
Nya salmonellaprov i Vollsjötrakten
Salmonellatester har gjorts på ytterligare två gårdar i Sjöbotrakten. Det handlar om lantbruk som ligger längs Tolångaån. Det senaste bekräftade salmonellafallet, det sjätte i trakten, var på en gård som ligger vid ån. Därför vill man nu försäkra sig om att smittan inte spridit sig till fler gårdar längs ån, skriver Skånska Dagbladet på nätet.