Whirlpool

Vinstfall för Whirlpool

Den amerikanska vitvarukoncernen Whirlpool redovisar nettovinst på 81 miljoner dollar för fjärde kvartalet i fjol, en nedgång med över 55 procent jämfört med motsvarande period 2013. Men om man rensar bort engångskostnader, som bland annat är kopplade till företagsförvärv, hamnade vinsten över analytikernas förväntningar.
Läs mer om Whirlpool.

Vinstfall för Whirlpool

Den amerikanska vitvarukoncernen Whirlpool redovisar nettovinst på 81 miljoner dollar för fjärde kvartalet i fjol, en nedgång med över 55 procent jämfört med motsvarande period 2013. Men om man rensar bort engångskostnader, som bland annat är kopplade till företagsförvärv, hamnade vinsten över analytikernas förväntningar.
Läs mer om Whirlpool.
Vinstfall för Whirlpool
Läs mer om Whirlpool.
Vinstfall för Whirlpool
Läs mer om Whirlpool.

Electrolux-konkurrent missar prognoserna

Amerikanska vitvarutillverkaren Whirlpool, en konkurrent till Electrolux, redovisar ett resultat exklusive engångsposter på 3,04 dollar per aktie (2,72) för det tredje kvartalet 2014.
Läs mer om Electrolux och Whirlpool.
Nu töms Whirlpool i Norrköping
I juli slutade 46 personer på Whirlpool i Norrköping, i augusti lämnar 58 personer och i september resterande cirka 150 anställda. En av dem som redan slutat är 54-åriga Marcos Fuenzalida
Läs mer om Norrköping och Whirlpool.
Whirlpool visar vinstfall
Den amerikanska vitvarukoncernen Whirlpool redovisar ett vinstfall på 9,6 procent och sänker sin vinstprognos för helåret till följd av effekter av två förvärv, i Kina och Italien.
Läs mer om Italien, Kina och Whirlpool.
Whirlpool sänker prognosen
Den amerikanska vitvarukoncernen Whirlpool redovisar ett vinstfall på 9,6 procent och sänker sin vinstprognos för helåret till följd av effekter av två förvärv, i Kina och Italien.
Läs mer om Italien, Kina och Whirlpool.
Whirlpool sänker prognosen
New York/TT-Reuters Den amerikanska vitvarukoncernen Whirlpool redovisar ett vinstfall på 9,6 procent och sänker sin vinstprognos för helåret till följd av effekter av två förvärv, i Kina och Italien.
Läs mer om Italien, Kina och Whirlpool.
Whirlpool sänker prognosen
Den amerikanska vitvarukoncernen Whirlpool redovisar ett vinstfall på 9,6 procent och sänker sin vinstprognos för helåret till följd av effekter av två förvärv, i Kina och Italien.
Läs mer om Italien, Kina och Whirlpool.
Whirlpool sänker prognosen
Den amerikanska vitvarukoncernen Whirlpool redovisar ett vinstfall på 9,6 procent och sänker sin vinstprognos för helåret till följd av effekter av två förvärv, i Kina och Italien.
Läs mer om Italien, Kina och Whirlpool.
Whirlpool sänker prognosen
Den amerikanska vitvarukoncernen Whirlpool redovisar ett vinstfall på 9,6 procent och sänker sin vinstprognos för helåret till följd av effekter av två förvärv, i Kina och Italien.
Läs mer om Italien, Kina och Whirlpool.
Whirlpool sänker prognosen
Den amerikanska vitvarukoncernen Whirlpool redovisar ett vinstfall på 9,6 procent och sänker sin vinstprognos för helåret till följd av effekter av två förvärv, i Kina och Italien. Vinsten från andra kvartalet på 179 miljoner dollar, 2:25 dollar per aktie, var betydligt lägre än väntat.
Läs mer om Italien, Kina och Whirlpool.
Whirlpool sänker vinstprognos för 2014
Amerikanska vitvarutillverkaren Whirlpool spår en vinst per aktie på 11,50-12,00 dollar för 2014.
Läs mer om Whirlpool.
Whirlpool förvärvar majoritetsandel i Indesit
Amerikanska vitvarutillverkaren Whirlpool har tecknat ett avtal om att förvärva drygt 67 procent av aktierna i italienska Indesit för 758 miljoner euro.
Läs mer om Indesit och Whirlpool.
Nest binder ihop det smarta hemmet
Foto: Nest Labs Självlärande termostat Det Google-ägda företaget Nest Labs meddelar att de inlett samarbeten med flera andra välkända företag som Mercedes-Benz, Whirlpool och Logitech.
Electrolux i budkamp
Whirlpool, Electrolux och kinesiska Sichuan Changhong kan komma med bindande bud på det italienska vitvarubolaget Indesit, som ägs av Fineldo, under måndagen.
Svensk vitvarujätte kan lägga bud på Indesit
Vitvarukoncernen Electrolux, Sichuan Changhong och Whirlpool nämns bland bolagen som kan komma att presentera bindande bud på en kontrollpost i den italienska vitvarutillverkare Indesit.
ELECTROLUX: BUD PÅ INDESIT VÄNTAS UNDER MÅNDAGEN - MEDIA
Stockholm (Direkt) Whirlpool, Electrolux och kinesiska Sichuan Changhong kan komma med bindande bud på det italienska vitvarubolaget Indesit, som ägs av Fineldo, under måndagen.
Whirlpool flyttar till Google Apps
Whirlpool, med 69 000 anställda, genomför en global flytt till Google Apps.
Whirlpool flyttar till Google Apps
Whirlpool, med 69 000 anställda, genomför en global flytt till Google Apps.
Whirlpool kan lägga bud på Indesit
Amerikanska vitvarutillverkaren Whirlpool, en konkurrent till Electrolux, kan komma att förvärva Indesit.
Läs mer om Electrolux, Indesit och Whirlpool.
Uppsagda ganska nöjda med villkoren
De fackliga organisationerna på Whirlpool är relativt nöjda med uppsägningsvillkoren för de anställda. Jag tycker att vi fått ett bra avtal, säger Jens Larsson, ordförande för Unionen
Läs mer om Unionen och Whirlpool.
Nytt hopp för Whirlpool
Av. Uppdaterad Efter varslet av 323 anställda på företaget Whirlpool i Norrköping i januari, ska nu fackförbunden lägga fram ett förslag till företagsledningen på hur verksamhet skulle
Läs mer om Norrköping och Whirlpool.
Stjernkvist: Ett mycket allvarligt läge
Kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) uppmanar till en granskning av de beslut som företagsledningarna hos Whirlpool, Vitamex och nu allra senast Seco Tools tagit kring nedläggningarna
Läs mer om Vitamex och Whirlpool.